logo

Fastigheten
Lägenheten
Historia


Kommendantsängen 4:13-14

Fastigheten
Fastigheten är byggd 1927 och består av två uppgångar med fem våningar plus vindsvåning. Varje våning har två lägenheter på tre rum och kök i vardera uppgång. I 54:an finns en vindslägenhet och i 56:an finns två vindslägenheter på två rum och kök vardera.
I gatuplan finns två lokaler som hyrs ut. Lokalen i 54:an hyrs av restaurang Karlsson's Garage och bar sedan 1997. Lokalen i 56:an hyrs sedan årsskiftet 2013 av restaurang Dr Glas.

Porten
Portarna skall alltid hållas låsta för att undvika inbrott och obehörig trafik.
Kontrollera att ingen obehörig smiter in om du tillfälligt sätter upp dörrarna.

Trapphuset
Cyklar, barnvagnar, pulkor eller liknande är ej tillåtna i trapphuset av brandsäkerhetsskäl. Håll rent utanför din dörr.
Trappstädning hyrs in och utförs en gång i veckan.

Hissen
Tryck inte på Stopp-knappen i onödan.
Skräpar du ner i hissen, var vänlig och rengör efter dig.

Vinden
På vindsvåningen i 54:an finns ett antal lägenhetsförråd.

Källaren
Lägenhetsförråd.

Cykelparkering
Cyklar skall parkeras i de gemensamma cykelförråden eller cykelställen på innergården.

Brandsäkerhet
Det finns branddörrar i bottenplan. På vindsvåningen finns brandstege upp till taket.
Brandvarnare och brandsläckare i lägenheten är varje lägenhetsinnehavares ansvar och rekommenderas starkt för allas säkerhet.

Tvättstugan
Tänk på att alltid lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den.

Innergården
Utnyttja gärna bord och stolar på innergården. Det är fritt att äta mat och grilla med medhavd grill. Tänk bara på att städa efter dig. Mindre skräp som fimpar och engångsartiklar skall slängas i avfallskorgarna. Hushållsavfallet slängs i sopbehållarna. Visa hänsyn kvällstid.

Sophantering
Restavfall, komposterbart avfall, tidningar, wellpapp och glas kan slängas på angiven plats på gården. Övrigt avfall skall slängas på en återvinningsstation, återvinningscentral eller miljöstation.

Ett par gånger om året finns en container för grovsopor tillgänglig.

Närmaste återvinningsstation för bl a glas och batterier ligger på Vegagatan.
Närmaste återvinningscentral för bygg-, farligt och elektronikavfall ligger på A Odhners gata i Högsbo.
Se Renovas hemsida.

Restavfall skall slängas i de grå kärlen i soprummet. Restavfall är sopor som inte är komposterbart, återvinningsbart eller farligt avfall.

Komposterbart avfall skall slängas i kärlen för komposterbart avfall i soprummet. Kompostpåsar finns att hämta i grovsoprummet eller i trapphuset.
Komposterbart avfall är t ex: frukt, grönsaker, äggskal, fiskben, bröd, kaffe, blött hushållspapper, kaffefilter, blommor mm.

Tidningar och skrivpapper skall slängas i kärlen i grovsoprummet. Plastpåsar, omslagspapper, hushållspapper och silkespapper får inte slängas där. Tidningar får inte buntas med snöre.

Wellpapp skall vikas ihop och läggas i de vagnar som är ämnade för detta. Inga pappersförpackningar som t ex mjölkpaket. Pappersförpackningar från matvaror slängs på en återvinningscentral eller bland restavfall.

Glas och flaskor skall slängas i kärlen i grovsoprummet.


Grovavfall skall slängas i tillfällig container eller på en återvinningscentral. Grovavfall är avfall som är för stort för vanliga avfallskärl. Det kan vara möbler, barnvagnar, cyklar, sängar eller madrasser.

Byggavfall och material från fast inredning, som t ex köksinredning, garderober, golv och mattor, skall slängas på en återvinningscentral.

Farligt avfall skall lämnas på en miljöstation eller återvinningscentral. T ex giftiga, brandfarliga eller frätande kemikalier, färg, bilbatterier.

Elektronikavfall skall lämnas på en återvinningscentral. T ex hushållsmaskiner, tv, dator, tvättmaskin, kyl, frys, lampor, lysrör.